Price list

Prophylaxis

Oral examination 100 zł
Consultation 100-150 zł
Scaling 200 – 250zł
Scaling with sandblasting 280 – 300zł
Sandblasting with varnish 250 – 280zł
Hygiene package  330 zł
Fluoride varnish 30 – 180zł

Conservative dentistry

Treatment without drilling 80 – 150zł
Composite fillings 200 – 300zł
Glassionomer fillings 180 – 200zł
Tooth build up 300 – 500zł
Core materials 300 – 500zł
Fillings in milk teeth 150 – 200zł
Sealants 80 – 150zł

Endodontics

1 root canal 600 zł
2 root canals 800 zł
3 root canals 1000 zł

Teeth whitening

Home bleaching 700 – 1000zł
Internal bleaching 100 – 300zł

Oral surgery

anesthesia 40 zł
Tooth extraction 200 – 500zł
Impact tooth 350-700 zł
Abscess drainage 100 zł
Cyst removal 250-500 zł

Prosthodontics

Post and core 300-450 zł
Porcelain fused metal crown 600-1500 zł
Full ceramic crown 1100-1800 zł
Veneers 1200-1600 zł
Diagnostic model 50 zł
Temporary crown 150-300 zł

Removable dentures

Complete dentures 1000-1300 zł
Acrylic partial dentures 800-1300 zł
Metal partial dentures 1300 – 1600zł
Rebasing 350 – 400zł
Adding crowns 80 -100zł
Tooth whitening tray, relaxation tray 500 zł

* Implants and orthodontic treatments please consult first!
* All prices depends on patient’s situation, degree and different materials used, all in polish złoty. Welcome to schedule for a visit!

Phòng Ngừa

Kiểm tra100zł
Tư vấn nha khoa100 – 150zl
Làm sạch răng200 – 250zł
Làm sạch răng bằng phun bột280 – 300zl
Phun bột với lớp phủ bảo vệ250 – 280zl
Trọn gói (làm sạch răng, phun bột, lớp phủ bảo vệ)330zl
Lớp phủ bảo vệ30 – 180zl

Nha Khoa Bảo Tồn

Khám không dùng khoan80 – 150zl
Trắm răng200 – 300zl
Trám kính răng180 – 200zl
Tái tạo răng300 – 500zl
Tái tạo răng bằng chốt300 – 500zl
Trám răng sữa150 – 200zl
Lấp kín hố rãnh, khe kẽ răng150zl

Chữa Tủy Răng

Rút 1 tủy răng 600zl
Rút 2 tủy răng800zl
Rút 3 tủy răng1000 zl

Dưỡng Trắng Răng

Làm trắng răng700 – 1000zl
Làm trắng từ bên trong răng 100 – 300zl

Phẫu Thuật Hàm Mặt

Gây tê40 zl
Nhổ răng200 – 500zl
Nhổ răng sữa150 – 200zl
Dẫn lưu ổ áp xe răng100 zl
Loại bỏ u nang250 – 500zl