Nasi lekarze

Lek. dent. Duncan Lin (Ting-Yi Lin) wykonuje większość zabiegów w Lin Clinic. Pochodzi z Tajwanu (Republiki Chińskiej) z rodziny o tradycjach stomatologicznych. Jest związany z Polską już od ponad dziecięciu lat. Dzięki swojej wytrwałości oraz systematycznej pracy jako jeden z pierwszych azjatów zdał egzamin z medycznego języka polskiego oraz uzyskał polskie prawo wykonywania zawodu. Głębokie poczucie misji oraz empatii względem coraz liczniejszej grupy obcokrajowców w Polsce, a także fascynacja naszym krajem, sprawiły iż postanowił osiąść w Polsce na stałe i prowadzić własną działalność stomatologiczną.

Na co dzień w swoich kontaktach z pacjentami doktor Lin stara się przybliżać przyjazne i bezbolesne oblicze stomatologii. Otwartość i chęć niesienia pomocy zaowocowała sympatią pacjentów, którzy z chęcią wracają po poradę stomatologiczną i dalsze leczenie. Doktor Lin biegle posługuje się językami: chińskim, polskim i angielskim.

Dr n. med. Paweł Piróg jest absolwentem Wydziału Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył studia doktoranckie w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i obronił pracę doktorską dotyczącą najnowszych metod diagnostycznych w protetyce stomatologicznej. W Lin Clinic zajmuje się implantologią. Posiada Certyfikat Umiejętności w Dziedzinie Implantologii Stomatologicznej nadanego przez Kapitułę ds. Umiejętności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, będącym najważniejszym dokumentem w tej dziedzinie, honorowanym w Polsce. Doktor Piróg jest autoryzowanym lekarzem systemu implantologicznego Osstem oraz członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS.